Бендикси За Стартери

Бендикси За Стартери

Бендикси за стартери

Категория:

Описание

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Означение Стартер Брой зъби Модул
1.080.04.02.00 M78-1,4L
5702.3708
9 2,116/1,814
1.080.05.02.00 M78-1,7R
6012.3708
9 2,116/1,814
1.080.06.02.00 M78/06/1,4L
5712.3708
11 2,116/1,814
1.080.07.02.00 M78/07/-1,4R
5722.3708
11 2,116/1,814
1.080.09.02.00 M78/09/-1,7R6002.3708 9 2,5
26605.10.00 1,3R3.103(Ст221У) 11 2,116/1,814
26613.10.00 1,3L2.103(Ст224) 11 2,116/1,814
26610.16.00 M114 11 3
1.100.01.10.00
421.3708-01
Москвич 2140,21412
9 2,5
1.100.02.10.00 42.3708-10
ГАЗ 3103,3302
9 2,116/1,814
1.100.03.10.00 426.3708
ВАЗ 2108-2109
11 2,116/1,814
1.100.04.10.00 425.3708
ВАЗ 2101-2107
11 2,116/1,814