Електродвигатели Серии МР

Електродвигатели Серии МР

Електродвигателите от серията MP са предназначени за главното задвижване на металорежещите машини и са разработени в съответствие с новите тенденции в областта на електроприводите

Категория:

Описание

Тип на електро-двигателя Номинална мощност Номинална

скорост

Maкс.  скорост Напрежение на ротора Ток на ротора Напрежение

на възбужд.

Ток на възбужд. Инерц. момент Маса
kW min-1 min-1 V А V А kg.m2 kg
MP112S 3.7 1000 5500 400 12.5 180 2.5 0.050 86
MP112SМ 5.5 3000 3000 400 17.5 180 0.66 0.050 86
MP112SL 7.5 2200 3000 400 22 180 1.5 0.050 86
MP112M 5.5 1000 5500 400 17 180 3 0.066 98
MP112MА 13 2280 6000 400 38 180 2.5 0.066 98
MP112L 7.5 1000 5500 400 25 180 4.5 0.090 119
MP112LА 10 1500 5500 400 29 180 5 0.90 119
MP132S 5.5 1000 3500 400 18.5 180 2.5 0.90 135
MP132SA 5.5 1000 4500 400 19 180 2.48 0.090 135
MP132M 11 1000 3500 400 34 110 5.8 0.157 168
MP132MA 11 1000 4500 400 34 180 3.5 0.141 167
MP132MAХ 11 1000 4500 400 34 180 3.65 0.141 167
MP132MDA 12 1500 4500 400 39 240 1.5 0.157 168
MP132MB 18.5 1500 4500 400 54 180 3.8 0.141 167
MP132MG1 18.5 1700 1700 400 55.7 180 2.9 0.141 167
MP132L 15 1000 3500 400 46 180 5 0.163 185
MP132LA 15 1000 4500 400 46 180 4.75 0.163 185
MP132LAX 15 1000 4500 400 46 180 4.75 0.163 185
MP132LCA 18 1500 2000 400 54 240 2.3 0.163 185
MP132LC 23 1750 4500 440 60 220 2.88 0.163 185
MP132MC 22 2800 2800 440 55.5 190 2.2 0.157 168
MP160M 22 1000 4500 400 64 180 6.5 0.410 268
MP160MGL 37 1700 1700 400 105 180 4.2 0.410 268
MP160L 30 1000 4000 400 89 180 6.8 0.456 298
MP160LX 30 1000 4000 400 89 180 6.8 0.456 298
MP160LM 45 2000 4000 400 125 180 4.0 0.456 298
MP160LC 45 2000 4500 400 125 180 3.6 0.456 298

СПЕЦИФИКАЦИИ

Download(108 KB)