Постояннотокови Серводвигатели Серии МХ

Постояннотокови Серводвигатели Серии МХ

Електродвигателите се възбуждат от постоянните магнити. Магнитната система поддържа високата способност за натоварване в работните и преходни режими. Изпълнението на електродвигателите съответства по норми на ІЕС 34-5 и ІЕС 34-7. Всички електродвигатели имат: вграден на вала постояннотоков тахогенератор; вграден датчик за топлинна защита.

Категория: Етикети:

Описание

Възможни са изработки по поръчка:

С – с вградена електромагнитна спирачка
Р – с вграден безконтактен резолвер от типа РБ-2 (двуполюсен) или РБ – 10 (десетполюсен) и мултипликатор 1:2:5 или 1:5 (за видовете МХ, МВ)
К – с фотоимпулсен датчик с 2000 или 2500 имп./об. Възможни са и други специални изпълнения, които предварително се съгласуват с производителя.

Възможни са и други специални изпълнения, които предварително се съгласуват с производителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Тип Прод. въртящ момент Прод. ток Макс. скорост Макс. напрежение Инреционен момент Маса
Nm А min-1 V kg.m2 kg
1MX-4 7.0 13.0 2100 150 0.01174 23
2MX-2 16.0 16.1 2000 190 0.01977 32
3MX-1 21.0 23.0 2000 180 0.02365 41
4MX-2 20.0 33.0 2500 140 0.0351 52

СПЕЦИФИКАЦИИ

Download(79 KB)