Ротори За Генератори

Ротори За Генератори

Ротори за генератори

Категория:

Описание

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Означение Генератор Диаметър на ротора /mm/ Диаметър на вала /mm/
2.125.10.30.00 A125/10/ 95 15
2.125.10.30.00 A125/11/ 95 15
2.125.10.30.00-01 A125/14/ 95 17
2.125.10.30.00-01 9402.3701 95 17
26800.40.00 A124-14V-42A (Г221) 86,3 15
26800.40.00-01 A125-14V-42A (Г221) 88,8 15
268026.30.00-01 A125-14V-47A (Г222) 88,8 15
268026.30.00-01 A125-14V-55A (Г224) 88,8 15
268033.30.00 CS130 96 17
120200.30.00 CS130D 96 17
268034.30.00 LN 2500, 2600JB 121 22,22
268034.30.00-01 LN 2700, 2800JB 121 22,22
2.144.01.30.00 21 SI 107,8 22,22
2.144.02.30.00 22 SI 107,8 22,22
2.125.02.30.00 Bosch K1-14V/65A 88,8 17
2.125.03.30.00 Cajavec AE 14550 88,8 17
2.112.01.30.00 Ява 350 79,8  
2.068.01.30.00 Ява 301 68  
2.068.01.30.00-01 Ява 201 68  
120300.30.00 IJ 1203-6V 68