Ротори За Стартери

Ротори За Стартери

Ротори за стартери

Категория:

Описание

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Означение Стартер Диаметър на ротора /mm/
1.080.04.30.00 M78-1,4L 54
266006.30.00 1,3R3.103(Ст221У) 66,9
26613.30.00 1,3L2.103(Ст224) 66,9
26610.11.00 M114 73
1970548 10MT 74,2
1950417 20MT 74,2
10456466
10457117
28MT 60,2
1985249
1988322
37MT 84,5
1961320
1945500
40MT 84,5
10473852 41MT 84,5
1987989
1988435
42MT 84,5
1.115.01.30.00
1.115.02.30.00
1.115.03.30.00
JF21 L=337
JF33 L=337
JF33 L=334
75