Статори За Генератори

Статори За Генератори

Статори За Генератори

Категория:

Описание

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Означение Генератор Диаметър на статора /mm/
2.125.10.50.00 A125/10/-14V,80A 125
2.125.10.50.00 9402.3701 125
2.125.10.50.00-01 A125/10/-14V,105A 125
26800.50.00 A124-14V-42A (Г221) 124
26800.50.00-01 A125-14V-42A (Г221) 125
268023.50.00-01 A125-14V-47A (Г222) 125
268026.50.00-01 A125-14V-55A (Г224) 125
268033.50.00 CS130 130
120200.50.00 CS130D 130
268034.50.00 LN 2500, 2600JB 168
268034.50.00-01 LN 2700JB 168
268034.50.00-03 LN 2800JB 168
2.144.01.50.00 21 SI 144
2.144.02.50.00 22 SI 144
2.125.02.50.00 Bosch K1-14V/65A 125
2.125.03.50.00 Cajavec AE 14550 125