Статори За Стартери

Статори За Стартери

Статори за стартери

Категория:

Описание

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Означение Стартер Диаметър на статора /mm/
1.080.04.50.00 M78-1,4L 80
266006.50.00 1,3R3.103(Ст221У) 103
26613.50.00 1,3L2.103(Ст224) 103
26610.20.00 M114 114
110203.50
110203.60
28MT 90
1.130.06.50
1.130.07.50
37MT 130
266710.50
266710.60
40MT 130
1988108
1988445
42MT 130