EЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ МРП

EЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ МРП

Електродвигателите от серията MPП са предназначени за главно задвижване на металорежещи машини и приводи за постоянен ток, и са разработени в съответствие с новите тенденции в областта на електроприводите.

Категория:

Описание

Тип на електро-двигателя Номинална мощност Номинална

скорост

Maкс. скорост Напрежение на ротора Ток на ротора Напрежение

на възбужд.

Ток на възбужд. Инерц.

момент

Маса
kW min-1 min-1 V А V А kg.m2 kg
MPП112S 3.7 1000 5500 440 21 220 2.0 0.050 86
MPП112SМ 5.5 3000 3000 440 23,5 220 0.5 0.050 86
MPП112SL 7.5 2200 3000 440 27 220 1.2 0.050 86
MPП112M 5.5 1000 5500 440 21 220 2,5 0.066 98
MPП112MА 13 2280 6000 440 43 220 2.0 0.066 98
MPП112L 7.5 1000 5500 440 29 220 3.5 0.090 119
MPП112LА 10 1500 5500 440 33 220 4.0 0.90 119
MPП132S 5.5 1000 3500 440 23 220 2.0 0.90 135
MPП132SA 5.5 1000 4500 440 24 220 2.0 0.090 135
MPП132M 11 1000 3500 440 38 220 3.9 0.157 168
MPП132MA 11 1000 4500 440 38 220 2.7 0.141 167
MPП132MAХ 11 1000 4500 440 38 220 2.8 0.141 167
MPП132MDA 12 1500 4500 440 44 220 1.65 0.157 168
MPП132MB 18.5 1500 4500 440 59 220 2.6 0.141 167
MPП132MG1 18.5 1700 1700 440 60 220 2.4 0.141 167
MPП132MC 22 2800 2800 440 55.5 220 1.8 0.157 168
MPП132L 15 1000 3500 440 52 220 4.0 0.163 185
MPП132LA 15 1000 4500 440 49 220 3.9 0.163 185
MPП132LAX 15 1000 4500 440 49 220 3.9 0.163 185
MPП132LCA 18 1500 2000 440 59 220 2.5 0.163 185
MPП132LC 23 1750 4500 440 60 220 2.88 0.163 185
MPП160M 22 1000 4500 440 69 220 5.2 0.410 268
MPП160MGL 37 1700 1700 440 114 220 3.6 0.410 268
 MPП160L 30 1000 4000 440 96 220 5.3 0.456 298
MPП160LX 30 1000 4000 440 96 220 5.3 0.456 298
MPП160LM 45 2000 4000 440 134 220 3.5 0.456 298
MPП160LC 45 2000 4500 440 134 220 2.9 0.456 298

СПЕЦИФИКАЦИИ

Download(92 KB)