СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА

Corporate business handshake between partners

Като част от своята фирмена политика Динамо Сливен АД предлага на млади специалисти възможност за професионално развитие и кариерна реализация в областта на електротехниката и машиностроенето.


Стипендиантските програми са предназначени за студенти обучаващи се в инженерни специалности, имащи приложение във фирмата. На обучаващите се, фирмата предлага месечни стипендии, заплащане на семестриални такси, допълнителен платен, ученически отпуск, както и възможност за продължаване на образованието в магистърска степен.


Кандидат-стипендианти могат да изпратят CV и мотивационно писмо на e-mail dimcheva@dynamo-bg.com или на пощенски адрес Сливен, ул. Софийско шосе №1, завод ДИНАМО.