Динамо Сливен

Генератор A125/24/-28V-90A

Генератори и стартери за автомобили, постояннотокови двигатели за автоматизирани устройства и управление за тях, постояннотокови двигатели и комплектни електрозадвижвания за металорежещи машини с ЦПУ и с общо предназначение.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Номинално напрежение V 28
Максимален ток A 90
Диаметър на статора mm 125
Диаметър на ротора mm 95
Тип на охлаждане

вътрешно

Регулатор на напрежение

9333.3702-25

Маса kg 4,9
Спецификации

A125-24.pdf