Електродвигатели Серии МР

Електродвигатели Серии МР

Електродвигателите от серията MP са предназначени за главното задвижване на металорежещите машини и са разработени в съответствие с новите тенденции в областта на електроприводите

Описание

Тип на електро-двигателяНоминална мощностНоминална

скорост

Maкс.  скоростНапрежение на ротораТок на ротораНапрежение

на възбужд.

Ток на възбужд.Инерц. моментМаса
kWmin-1min-1VАVАkg.m2kg
MP112S3.71000550040012.51802.50.05086
MP112SМ5.53000300040017.51800.660.05086
MP112SL7.522003000400221801.50.05086
MP112M5.5100055004001718030.06698
MP112MА1322806000400381802.50.06698
MP112L7.510005500400251804.50.090119
MP112LА10150055004002918050.90119
MP132S5.51000350040018.51802.50.90135
MP132SA5.510004500400191802.480.090135
MP132M1110003500400341105.80.157168
MP132MA1110004500400341803.50.141167
MP132MAХ1110004500400341803.650.141167
MP132MDA1215004500400392401.50.157168
MP132MB18.515004500400541803.80.141167
MP132MG118.51700170040055.71802.90.141167
MP132L15100035004004618050.163185
MP132LA1510004500400461804.750.163185
MP132LAX1510004500400461804.750.163185
MP132LCA1815002000400542402.30.163185
MP132LC2317504500440602202.880.163185
MP132MC222800280044055.51902.20.157168
MP160M2210004500400641806.50.410268
MP160MGL37170017004001051804.20.410268
MP160L3010004000400891806.80.456298
MP160LX3010004000400891806.80.456298
MP160LM45200040004001251804.00.456298
MP160LC45200045004001251803.60.456298

СПЕЦИФИКАЦИИ

Download(108 KB)