Постояннотокови Серводвигатели Серии МХ

Постояннотокови Серводвигатели Серии МХ

Електродвигателите се възбуждат от постоянните магнити. Магнитната система поддържа високата способност за натоварване в работните и преходни режими. Изпълнението на електродвигателите съответства по норми на ІЕС 34-5 и ІЕС 34-7. Всички електродвигатели имат: вграден на вала постояннотоков тахогенератор; вграден датчик за топлинна защита.

Категория: Етикети:

Описание

Възможни са изработки по поръчка:

С – с вградена електромагнитна спирачка
Р – с вграден безконтактен резолвер от типа РБ-2 (двуполюсен) или РБ – 10 (десетполюсен) и мултипликатор 1:2:5 или 1:5 (за видовете МХ, МВ)
К – с фотоимпулсен датчик с 2000 или 2500 имп./об. Възможни са и други специални изпълнения, които предварително се съгласуват с производителя.

Възможни са и други специални изпълнения, които предварително се съгласуват с производителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ТипПрод. въртящ моментПрод. токМакс. скоростМакс. напрежениеИнреционен моментМаса
NmАmin-1Vkg.m2kg
1MX-47.013.021001500.0117423
2MX-216.016.120001900.0197732
3MX-121.023.020001800.0236541
4MX-220.033.025001400.035152

СПЕЦИФИКАЦИИ

Download(79 KB)