Ротори За Стартери

Ротори За Стартери

Ротори за стартери

Категория:

Описание

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ОзначениеСтартерДиаметър на ротора /mm/
1.080.04.30.00M78-1,4L54
266006.30.001,3R3.103(Ст221У)66,9
26613.30.001,3L2.103(Ст224)66,9
26610.11.00M11473
197054810MT74,2
195041720MT74,2
10456466
10457117
28MT60,2
1985249
1988322
37MT84,5
1961320
1945500
40MT84,5
1047385241MT84,5
1987989
1988435
42MT84,5
1.115.01.30.00
1.115.02.30.00
1.115.03.30.00
JF21 L=337
JF33 L=337
JF33 L=334
75