Статори За Генератори

Статори За Генератори

Статори За Генератори

Категория:

Описание

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ОзначениеГенераторДиаметър на статора /mm/
2.125.10.50.00A125/10/-14V,80A125
2.125.10.50.009402.3701125
2.125.10.50.00-01A125/10/-14V,105A125
26800.50.00A124-14V-42A (Г221)124
26800.50.00-01A125-14V-42A (Г221)125
268023.50.00-01A125-14V-47A (Г222)125
268026.50.00-01A125-14V-55A (Г224)125
268033.50.00CS130130
120200.50.00CS130D130
268034.50.00LN 2500, 2600JB168
268034.50.00-01LN 2700JB168
268034.50.00-03LN 2800JB168
2.144.01.50.0021 SI144
2.144.02.50.0022 SI144
2.125.02.50.00Bosch K1-14V/65A125
2.125.03.50.00Cajavec AE 14550125