ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ТРАФОПОСТОВЕ И ВЪЗЛОВИ СТАНЦИИ

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ТРАФОПОСТОВЕ И ВЪЗЛОВИ СТАНЦИИ

Поддържа и ремонтира електропреносни и електроразпределителни системи и оборудване – 20 kV.

    КАНДИДАТСТВАЙ

    Your email address will not be published.