ТЕХНОЛОГ, ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

ТЕХНОЛОГ, ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

Ръководи, участва и контролира провеждането на дейности, свързани с въвеждането на химични технологии. Извършва лабораторни химични анализи

    КАНДИДАТСТВАЙ

    Your email address will not be published.